اطلاعیه جدید سازمان استاندارد در خصوص ارزیابی های iso 17025:2017

✔️🍏توجه توجه✔️✔️❤🍏🍏توجه توجه✔️✔️❌❌🍏🍏🍎🍎

تا اطلاع ثانوی کلیه ی ارزیابی ها و
جلسات از جمله جلسه ی کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاهها لغو گردیده است.هیچ پیگیری و اقدامی از سوی آزمایشگاهها نیاز نمی باشد. بعد از گذشت شرایط فعلی و شروع ارزیابی ها،باتوجه به درخواستها برحسب اولویت و ترتیب درخواستها، نامه هزینه، اعلام تیم و زمان ارزیابی برای آزمایشگاه ارسال و اطلاع رسانی میشود. در خصوص پرونده ها نیز پس از شروع و برگزاری جلسات کمیته، پرونده هادر کمیته ها مطرح و رسیدگی و نتایج به آزمایشگاهها اعلام خواهد شد.

باتشکر🙏