برگزاری دوره آشنایی با ایزو ۱۷۰۲۵(ISO/IEC17025:2017) در شرکت صنایع غذایی گلنوش تولید کننده انواع سس کنسرونوشیدنی رب گوجه فرنگی کنسرو و ..-همکار استانی سازمان ملی استاندارد

http://golnoosh.co.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/