برگزاری دوره آموزشی ارزیابی انطباق و مدیریت ریسک درآزمایشگاه مبتنی بر ISO/IEC 17025:2017

محل برگزاری :گروه صنعتی ایرانخودرو-شرکت مهرکام پارس

۲۳ و ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹

http://www.mehrcampars.com

سرفصل دوره :https://hzeinal.ir/سرفصل-وعناوین-دوره-آموزشی-مدیریت-و-ارز/