برگزاری دوره آموزشی ارزیابی انطباق

برگزار کننده : شرکت روشا اندیش

محل برگزاری : هتل المپیک تهران ۱۳۹۸

سرفصل دوره ارزیابی انطباق

سیلابس آموزشی ارزیابی انطباق

 1. تعریف ارزیابی انطباق
  1. تعریف برنامه
  1. تعریف استراتژی
  1. تعریف چشم انداز
  1. تعریف عملکرد
  1. تعریف انطباق
  1. تعریف عدم انطباق
  1. تعریف ممیزی
  1. تعریف نظارت
  1. تعریف سنجش
  1. تعریف ارزیابی و ممیز
 • ۲- مزایای ارزیابی انطباق
 • ۳- معایب ارزیابی انطباق
 • ۴- اهمیت ارزیابی انطباق
 • ۵- روشهای ارزیابی انطباق از نظر ارزیاب
  • ارزیابی انطباق شخص اول ( نوع اول) خود ارزیابی
  • ارزیابی انطباق شخص دوم ( نوع دوم)
  • ارزیابی انطباق شخص سوم ( نوع سوم)
 • ۶- روشهای ارزیابی انطباق از نظر نحوه عملکرد
  • ۶-۱-آزمون

   6 -1-1-تعریف آزمون

   6 -1-2- الزامات آزمون

   6-1-3- محدودیتهای آزمون

   6-1-4-انواع آزمون

            6-1-4-1  آزمایشگاه کالا

            6-1-4-2 آزمایشگاه کالیبراسیون

 • ۶-۲- بازرسی

   6-2-1- تعریف بازرسی

۶-۲-۲- الزامات بازرسی

۶-۲-۳- محدودیتهای بازرسی

۶-۲-۴- انواع بازرسی

        6-2-4-1- بازرسی کالا

       6-2-4-2- بازرسی خدمات

 • ۷- نمونه برداری
  • ۷-۱- تعریف نمونه برداری
  • ۷-۲-الزامات نمونه برداری
  • ۷-۳-وسایل نمونه برداری
  • ۷-۴- انواع نمونه برداری

۷-۴-۱- نمونه برداری از انبار ( استاتیک)

۷-۴-۲- نمونه برداری از خط تولید ( دینامیک)

 • ۷-۵- شرایط نگهداری
  • ۷-۶-انواع نمونه  

۷-۶-۱- نمونه آزمونه

۷-۶-۲- نمونه شاهد

 • ۸- گواهی ارزیابی انطباق
  • ۸-۱- تعریف گواهی ارزیابی انطباق
  • ۸-۲- انواع گواهی ارزیابی انطباق

۸-۲-۱- نوع اول ( بروشور)

۸-۲-۲- نوع دوم ( GMP)

۸-۲-۳- نوع سوم ( گواهینامه شخص ثالث )

      8-2-3-1- گواهی های ملی

      8-2-3-2- گواهی های بین المللی

 • ۸-۳- موسسات گواهی کننده ( Certification Body )
  • 8-4- موسسات ثبت کننده
  • ۸-۵- گواهی محصول
  • ۸-۶-گواهی خدمت
  • ۸-۷- گواهی آموزشی
 • ۹- تایید صلاحیت
  • ۹-۱-تعریف تایید صلاحیت
  • ۹-۲- نهادهای تایید صلاحیت

۹-۲-۱-نهادهای ملی

۹-۲-۲- نهادهای بین المللی

 • ۹-۳-موسسات اعتبار دهی (Accrectitation Body )
  • 9-4- تایید صلاحیت افراد
  • ۹-۵-تایید صلاحیت آزمایشگاهها
  • ۹-۶-تایید صلاحیت موسسه های بازرسی
  • ۹-۷-تایید صلاحیت موسسه های گواهی کننده
  • ۹-۸-تایید صلاحیت مشاوران