برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت انداره گیری مبتنی بر ایزو ۱۷۰۲۵ در آزمایشگاه پروفیل یو پی وی سی

محل:بابل شرکت دیوا پروفیل

https://divaprofile.com/fa/