برگزاری دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون در استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷در شرکت فرنام بسپارتولیدننده عایق های رطوبتی-ژئوممبران و قطعات خودرو-آذر ۹۹

http://farnambaspar.com/

دریافت گواهینامه اخذ استاندارد ایزو۱۷۰۲۵ویرایش ۲۰۱۷