برگزاری دوره آموزشی مبانی و مستندسازی ISO 17025:2017 در آزمایشگاه شرکت اشجع باتری-آکو

محل برگزاری : اردبیل .شرکت تولید کندده باتری خودرو -آکو باتری / اشجع باطری

تاریخ برگزاری : خرداد ۱۳۹۹

سرفصل دوره :


۰ – دامنه کاربرد و مقدمه‌ای بر ویرایش جدید استاندارد ISO 17025:2017

۱- دامنه کاربرد استاندارد ISO 17025:2017 و ارتباط آن با سایر سیستمهای مدیریت کیفیت از جمله ISO 9001:2015 , IATF 16949:2016

۲ – مراجع الزامی در استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷

۳-واژگان و تعاریف در ویرایش جدید استاندارد ISO 17025:2017

۴- تشریح و مستند سازی الزامات عمومی در ویرایش جدید استاندارد ISO 17025:2017

۵- تشریح و مستند سازی الزامات ساختاری در ویرایش جدید استاندارد ISO 17025:2017

۶- تشریح و مستند سازی الزامات منابع در ویرایش جدید استاندارد ISO 17025:2017

۷- تشریح و مستند سازی الزامات فرآیندی در ویرایش جدید استاندارد ISO 17025:2017

۸ – تشریح و مستند سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت در ویرایش جدید استاندارد ISO 17025:2017 و تغییرات مورد نیاز برای سازمانهایی که از پیش ISO 9001:2015 را اخذ نموه اند.