برگزاری دوره آموزش مجازی طراحی آزمایشات DOE design experiments

مدرس دوره طراحی آزمایشات DOE

برگزارکننده : انجمن مدیران کنترل کیفیت استان البرز

مدرس ” حسین زینل

زمان : دی ماه ۱۴۰۰

مشاوره تایید صلاحیت ایزو ۱۷۰۲۵