دریافت موفقیت آمیز گواهینامه ایزو ISO17025:2017 از مرکز تایید صلاحیت سازمان استاندارد.آزمایشگاه در و پنجره Upvc شرکت دیوا پروفیل بابل

خسته نباشید به همگی و پیاده سازی خوب الزامات و رضایت تیم ارزیابی .تشکر از مهندس بهراد .مهندس اسلامی.مهندس رامین و مهندس افضلی.

آذر۱۴۰۱