دوره آموزشی الزامات ساپکو STAS گرید A در گروه عظام.سازه سیم پویش

بهمن ۱۴۰۱٫برگزاری دوره مقارن شد با اهدا حکم مدیریت محترم کارخانه شعبه کلیبر.

http://www.sazehsimpouyesh.com/index.php

تبریک به جناب آقای مهندس ولی زاده عزیز.👏👏👏🌹