راهنمای پیاده سازی ISO 9001:2015 در شرکتهای تولید نرم افزار Guidelines for the application of ISO 9001:2015 to computer software

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای تمام سازمانهایی که تمایل به الگوبرداری سیستم مدیریت خود هستند میباشد،یعنی در حقیقت وقتی یک مدیر ارشد میخواهد برای سیستم مدیریت خود یک الگوی جهانی انتخاب کند به سمت ایزو ۹۰۰۱ میرود.این ایزو برای تمام سازمانها اعمم از تولیدی و خدماتی و… کاربرد دارد مانند فروشگاهها-دفاتر فنی – آرایشگاههای بزرگ-ادارات دولتی و تولیدی و …..اما با توجه به اینکه مفاهیم مورد نظر در ایزو و تفسیر آن برای شرکتهای تولیدکننده نرم افزار کمی مبهم است( مثلا مفهوم تصدیق و صحه گذاری و تایید در یک پروژه نرم افزاری متفاوت است با یک شرکت تولیدی صندلی ) سازمان جهانی ایزو اقدام به انتشار یک راهنما نمود که در آن هر بند ایزو ۹۰۰۱ را برای تولید نرم افزار تفسیر نموده است و این راهنما در پیاده سازی بسیار مفید میباشد.همچنین مفهوم و روش تکوین محصول ( برنامه ریزی پیشاپیش کیفیت ) نیز در تولید نرم افزار متفاوت است.

یکی از مزایای استاندارد ISO/IEC 90003:2018 در این است که علاوه بر تفاسیر بندهای ایزو ۹۰۰۱، در انتهای یک پیوست (A) دارد که رابطه هر بند ایزو ۹۰۰۱ را با سایر استانداردها و راهنماهای مربوطه بیان کرده است و ما در هر بند میتوانیم به راهنماهای ذکر شده مراجعه کنیم.

در پایان تعدادی از استانداردهای که مفید میباشد و توسط سازمان ملی استاندارد نیز ترجمه شده است ذکر گردیده و قابل دانلود است. بطور مثال SQuaRE Systems and software Quality Requirements and EvaluationSystems and software engineering

برای برگزاری دوره های زیر و یا مشاوره میتوانید با شماره ۰۹۱۲۵۰۷۶۷۱۵ تماس حاصل فرمایید.

– دوره آموزشی مبانی و مستندسازی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در شرکتهای نرم افزاری (ISO 90003:2018) ( برای اولین بار در ایران)

-دوره آموزشی تکوین محصول (برنامه ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP) در پروژه های تولید نرم افزار مبتنی بر ISO 25010 , ..

-ممیزی داخلی بر مبنای ISO 19011:2018 با رویکرد خاص صنعت نرم افزار

-QFD ( توسعه عملکرد کیفیت مختص تولید نرم افزار )

– مبانی و مستندسازی ISO 9004:2018 (ایزو ۹۰۰۱ پیشرفته )برای سازمانهایی مه میخواهند فراتر از ۹۰۰۱ و عمیق تر کار کنند.( برای همه نوع سازمان اعم از تولیدی و خدماتی و نرم افزاری و .. )

تکوین محصول یا APQP در ISO 9004:2018

تربیت ممیز داخلی بر مبنای ISO 9004:2018

برای دریافت خدمات مشاوره و یا متن ایزو ۹۰۰۴ و یا استانداردهای مرتبط با تکوین نرم افزار میتوانید در واتس آپ به شماره ای که در بالا ذکر شد پیام ارسال فرمایدد. با تشکر حسین زینل ۳۱ تیر ۱۳۹۹

9 Comments

Comments are closed.