سرفصل دوره آموزشی توسعه عملکرد کیفیت QualityFunction Deployment

– تاریخچه QFD

معرفی QFD و مزایای آن ونقش آن در طراحی محصولات جدید و خلاق

-معرفی مراجع بین المللی QFD

جایگاه QFD در استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001-IATF 16949:2016, ….)

انواع روشهای QFD

مراحل اجرای QFD

خانه کیفیت

دیدگاه چهار مرحله ای QFD(طرح ریزی محصول-طراحی محصول-طاحی فرآیند و برنامه ریزی تولید)

صدای مشتری VOA  و مدل کانو

رابطه QFD  و FMEA و شش سیگما

نقش SWOT  در QFD

کارگاه آموزشی

مدت دوره دو روز معادل ۱۶ ساعت