2 Comments

  1. h-zeinal

    سلام.متشکرم از لطف شما.در صورت نیاز به مشاور ۱۷۰۲۵ امکان دریافت نیمی از هزینه از شبکه راهبردی آزمایشگاهها و یک سری تسهیلات برای خرید تجهیزات هم هست.

Comments are closed.