مشاوره IATF 16949:2016 و الزامات جدید ساپکو( الزامات پژوQIP) در شرکت ماشین ابزار ایران خودرو

http://www.ikmt.co.ir/index.php/fa-ir/

موضوع آموزشروز
۱–   تشريح الزاماتIATF 16949:2016             (شامل ISO 9001:2015  )2
2- ارزیابی ریسک و PFMEA1
3- MSA& MINITAB 192
4 SPC & MINITAB 192
5- APQP , PPAP2
6-& OEE SQFE1
مجموع۱۰