وبینار جدید در خصوص اقدامات پس از کرونا IATF16949:2016

در هفته های آینده ، بسیاری از کارخانه هایOEM  در سراسر جهان شروع به کار مجدد کارخانه های مونتاژ خود خواهند کرد. در همین ارتباط ، تأمین کنندگان خودرو باید از همین حالا برنامه ریزی و آماده سازی خود را آغاز کنند تا اطمینان حاصل کنند که آنها برای تحقق نیاز مشتریان خود آماده هستند. این وبینار طرحی سه مرحله ای را برای عرضه کنندگان خودرو در آماده سازی برای شروع مجدد فعالیت خود ارائه می دهد ، از جمله:

۱) مدیریت COVID-19 در تأسیسات شما

۲) شروع مجدد عملیات تولید. و

۳) بازیابی ثبات عملیاتی

https://www.aiag.org/store/webcasts/details?WebcastCode=ORRA&utm_campaign=Operational%20Restart%20Readiness%20for%20the%20Auto%20Supply%20Chain&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_Vf_B3B9dzGAKZFjlQL7P2x60tQZ5p3h1A4oWiNxjdHUPwLVYNq1Xj_miWIqTdPFG_RWpHpOvydJoJmdrvUFVw90sGhA&_hsmi=87963244&utm_source=hs_email&utm_content=87963244&hsCtaTracking=5093d293-669a-41eb-be84-071e063ad52b%7C942f5c8b-4f07-45bd-a96e-229fb03e0778