پروژه استقرار ۱SO 17025 در شرکت تولید کننده رنگ خودرو .

رنگ و رزین خوش

مدیر عامل : مهندس کحالی

مدیر آزمایشگاه : مهندس صورتی

مدیر کیفیت مهندس روشن نفس

مدیر کیفی : مهندس حیدری

ریاست تضمین کیفیت : مهندس عباس زاده

صمیمانه از این تیم مجرب تشکر دارم و واقعا مرا مهربانانه به عنوان جزیی از خانواده خوش پذیرفتند .


تلفن: ۸۸۷۹۶۹۶۰
فکس: ۸۸۸۸۶۳۶۶
ایمیل: Info@khoshpaint.com
ايران – تهران – خيابان وليعصر – نرسيده به سه راه توانير – پلاک ۲۴۷۰ – طبقه اول https://khoshpaint.com/fa/managers-2/