پروژه مشاوره در هولدینگ راهبر و دریافت گواهینامه ISO 9001:2015 برای سه شرکت از مرزبان کیفیت IMQ ITALY

http://imq.ir

توسعه بهنگام غدیر

(آی سیما)http://www.iseema.ir/

ریلکام راهبر

(فیبر نوری )http://railcomraahbar.com/

هولدینگ خدمات انفورماتیک راهبر http://www.raahbar.com/