پروژه پیاده سازی الزامات تایید صلاحیت سازمان استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ویرلیش ۲۰۱۷.سمنان.شرکت الماس سازه گسترسمنان

تولیدکننده چسب بتن ملزومات ساختمانی

 انواع گچ و قطعات گچی و افزودنی گچ و سیمان و بتن، ساخت و راه اندازی کارخانجات تولید گچ و سنگدانه ریز و درشت مورد مصرف در بتن و بتن آماده و قطعات گچی و بتنی