۱۴ آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ دریافت کردند.

اولین كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۲ برگزار و ضمن بررسی مستندات بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۵، نتایج به شرح زیر اعلام شد.

 • آزمایشگاه  فارکوشیمی (اعطاء) زمینه فعالیت: شیمی و میکروبی
 • آزمایشگاه  سراج نور توس (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت: خودرو و نیرومحرکه
 • آزمایشگاه  کیمیا شنگرف پارس (تمدید- تغییر-کاهش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
 • آزمایشگاه  پارس فنر (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت: متالوژی
 • آزمایشگاه  قند اصفهان (تمدید- تغییر-کاهش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی – میکروبی – بیولوژی
 • آزمایشگاه  سنجش برتر خلیج فارس (تغییر-کاهش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه  مشاورین نیک تکس (تعلیق) زمینه فعالیت: بسته بندی – سلولوزی-نساجی
 • آزمایشگاه  پولاد پیچ کار (تمدید و کاهش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 • آزمایشگاه  آراد خاک بهینه کاوش (اعطاء) زمینه فعالیت: تعیین ماهیت
 • آزمایشگاه  آریاک الکتریک (تجدید) زمینه فعالیت:برق و الکترونیک
 • آزمایشگاه  سلیم کار تکمیل (اعطاء) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک – پلیمر
 • آزمایشگاه  مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا (تمدید و محدود شدن دامنه) زمینه فعالیت: متالوژی
 • آزمایشگاه  نمونه آزمای ماد آرین (تمدید و کاهش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
 • آزمایشگاه  پمپ پارس ناصری (تمدید و کاهش دامنه) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک – مکانیک و فلزشناسی