مشاوره IATF 16949:2016 و الزامات جدید ساپکو( الزامات پژوQIP) در شرکت ماشین ابزار ایران خودرو

http://www.ikmt.co.ir/index.php/fa-ir/ موضوع آموزش روز ۱–   تشريح الزاماتIATF 16949:2016             (شامل ISO 9001:2015  ) ۲ ۲- ارزیابی ریسک و PFMEA ۱ ۳- MSA& MINITAB 19 ۲ ۴ – SPC & MINITAB 19 ۲ ۵- APQP , PPAP ۲ ۶-& OEE SQFE ۱ مجموع ۱۰