گروه مشاوره عصر کیفیت

در عصر کیفیت به کیفیت مدیریت دانش سازمان می اندیشیم.

مشاور دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025

ایزو ISO/IEC17025 چیست؟

ایزو 17025 استاندارد بین‌المللی برای  تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون است. این استاندارد الزامات صلاحیت، بی‌طرفی و عملکرد منسجم آزمایشگاه‌ها را تعیین می‌کند.

سیستم مدیریت آزمایشگاه
مشاور و سر ممیز سیستم های مدیریت کیفیت و استاندارد ISO17025

اهمیت استاندارد ایزو 17025 چیست؟

 پیاده سازی استاندارد ISO17025 برای آزمایشگاه‌ها بسیار حیاتی است زیرا اعتبار نتایج آزمون و کالیبراسیون آنها را افزایش می‌دهد و اعتماد مشتریان و مراجع نظارتی را جلب می‌کند. تطابق با استاندارد ایزو  17025 نشان‌دهنده تعهد آزمایشگاه به کیفیت، تخصص فنی و تحویل بموقع است.

مزایای استاندارد ایزو 17025 چیست؟

* ایجاد یک معیار جهانی برای کیفیت و قابلیت اطمینان آزمایشگاه
* افزایش اطمینان به نتایج آزمون و کالیبراسیون، در سطح داخلی و بین‌المللی
* تسهیل همکاری بین آزمایشگاه‌ها و سایر نهادها از طریق پذیرش گسترده‌تر نتایج
* کاهش نیاز به آزمون مجدد، صرفه‌جویی در زمان و منابع

خدمات شرکت مشاوره عصرکیفیت

مشاوره دریافت گواهینامه ایزو ISO17025 آزمایشگاه اکرودیته

مشاوره پیاده سازی استاندارد ایزو  ISO17025 از صفر تا صد در آزمایشگاه

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

مشاوره رفع عدم انطباقهای ارزیابی  ایزو ISO17025   آزمایشگاه

برگزاری دوره های آموزشی ISO 17025:2017   آزمایشگاه   بهمراه  گواهینامه  مورد تایید سازمان استاندارد و شرکتهای آمورشی همکار سازمان استاندارد

مشاوره دریافت گواهینامه ایزو ISO17025 از NACI مرکز ملی تایید صلاحیت 

 مشاوره دریافت گواهینامه ایزو ISO17025  آزمایشگاه از تورکاک ترکیه TURKAK

مشاوره دریافت گواهینامه ایزو ISO17025 آزمایشگاه از آنالیتیکا روسیه ANALITICA

مشاوره اخذ گواهینامه ایزو ISO17025 آزمایشگاه از NABL هند

مشاوره اخذ گواهینامه ایزو ISO17025  آزمایشگاه از QAI هند

تدوین  تقویم آموزشی آزمایشگاه  اکرودیته  ایزو ISO17025

تدوین مستندات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

ممیزی داخلی آزمایشگاه بر مبنای ISO/IEC 17025:2017 

تربیت ارزیاب فنی آزمایشکاه و تربیت ارزیاب کیفی یا سیستمی آزمایشگاه آزمون

تربیت ارزیاب فنی آزمایشکاه و تربیت ارزیاب کیفی یا سیستمی آزمایشگاه کالیبراسیون

دوره های آموزشی کالیبراسیون جرم ابعاد فشار نیرو  فلو  دما  

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه بر مبنای استتاندارد پژو سیترون PSA

 مشاوره ثبت نام در سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI

مشاوره ISO 9001:2015

مشاوره الزامات QIP PSA STAS ساپکو 

مشاوره IATF 16949:2016

مشاور دریافت گواهینامه آزمایشگاه صنایع

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025  مصالح ساختمانی

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025  رنگ و رزین

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025   نفت فراورده های نفتی و پتروشیمی

مشاوره دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه قطعات خودرو  

مشاوره دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه دارویی

مشاوره دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه غذایی و کشاورزی

مشاوره اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه  مواد معدنی

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025  پلیمری

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025   الکتریکال

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025   مکانیک و فلزشناسی

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025   شیمی

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025  میکروبیولوژی

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025   آب 

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025  بسته بندی

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025   هیدرواستاتیک

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025  بتن و سیمان 

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025   کالیبراسیون 

مشاوره اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه   متالوژی و فلزات گرانبها

مشاوره اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه   کوانتومتری  XRF

مشاوره اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه  HPLC،ICP،GC،جذب اتمی،اسپکتروفتومتر

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025   تعیین ماهیت

مشاور اخذ صلاحیت ایزو ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه سیم و‌کابل
مشاور اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه کالیبراسیون ارتعاش
مشاوره دریافت ایزو ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه نساجی

 فهرست پروژه ها را از ما بخواهید و رضایت مشتریانمان را پرس و جو کنید.

دوره های آموزشی ایزو 17025 (ISO/IEC 17025:2017)

 • دوره آموزشی مبانی و مستندسازی ISO/IEC 17025:2017
 • دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون
 • دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون با نرم افزار
 • دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری با نرم افزار و بدون نرم افزار
 • دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی و تعیین فواصل کالیبراسیون
 • دوره آموزشی قواعد تصمیم گیری، نقش عدم قطعیت درارزیابی انطباق
 • دوره آموزشی ریسک در آزمایشگاه
 • دوره آموزشی ممیزی داخلی (تربیت ارزیاب)ISO/IEC 17025:2017
 • دوره آموزشی نمونه برداری پذیرشی
 • دوره آموزشی طراحی آزمایشات در آزمایشگاه

دوره های آموزشی ISO 9001و IMS

 • دوره آموزشی مبانی و مستند سازی ISO 9001:2015
 • دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO 9001:2015
 • دوره آموزشی ارزیابی ریسک در سازمان
 • دوره آموزشی ارزیابی ریسک به روش COSO
 • دوره آموزشی مبانی و مستندسازی ISO 45001:2018
 • دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO 45001:2018
 • دوره آموزشی مبانی و مستندسازی ISO 14001:2015
 • دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO 14001:2015
 • دوره آموزشی ایزو 9001 پیشرفته ISO 9004:2018
 • دوره آموزشی ایزو 10015:2019

دوره های آموزشی IATF 16949:2016

 • دوره آموزشی مبانی و مستندسازی IATF 16949:2016
 • دوره آموزشی ممیزی داخلی IATF 16949:2016
 • دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA
 • دوره آموزشی آنالیز حالات بالقوه خرابی FMEA(DFMEA&PFMEA)
 • دوره آموزشی تکوین محصول (برنامه ریزی پیشاپیش کیفیت محصول)APQP&SQA/PPAP
 • دوره آموزشی کنترل آماری فرآیندSPC
 • دوره آموزشی هزینه های کیفیت COQ
 • دوره آموزشی حل مساله A3&8D
 • دوره آموزشی قابلیت اطمینان
 • دوره آموزشی طراحی آزمایشات
 • دوره آموزشی 5S
 • دوره آموزشی OEE 
 • دوره آموزشی آدیت محصول SQFE
 • دوره آموزشی آدیت فرآیند
 • دوره آموزشی بهبود مستمرCIP
 • دوره آموزشی توسعه عملکرد کیفیت QFD
 • دوره آموزشی الزامات جدید سازه گستر SSQR2
 • دوره آموزشی الزامات ایران خودرو ISSR
 • دوره آموزشی الزامات ساپکو STAS
 • الزامات پژو سیتروین QIP PSA 2017
 • دوره آموزشی تولید ناب
 • دوره ها بهمراه گواهینامه معتبر  برگزار می گردد

مشاوره ایزو 17025 و دریافت گواهینامه تایید صلاحیت از NACI

در مسیر مشاوره استاندارد ISO 17025 ویرایش ۲۰۱۷و پیاده سازی ایزو ۱۷۰۲۵ و‌دریافت گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت روند کار گروه مشاوران عصر کیفیت بدین صورت است:
ابتدا آزمایشگاه باید لطف کند و اسکوپ خود را برای شرکت مشاور ارسال کند.اسکوپ یا دامنه یا لیست توانمندیهای آزمایشگاه فهرست آزمونهایی است که آزمایشگاه قصد دارد تا برای آنها اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ را انجام دهد.
این نکته مهم است که علاوه بر نام آزمونها ،شماره استاندارد آزمون مربوطه هم ضروری است.مثلا آزمون کشش را هم میتوان با استاندارد isiri یا inso دریافت کرد و هم با ISO و هم با ASTM.البته اگر مشتریان آزمایشگاه اصرار به استاندارد خاصی نداشته باشند قطعا استاندارد ملی یعنی همان ISIRI یا INSO در اولویت است.پس از ارسال اطلاعات توسط آزمایشگاه برای عصر کیفیت(یا بصورت نامه یا بصورت فرم اپلیکیشن فرم عصرکیفیت) تیم ما امکانسنجی لازم را انجام داده و طی پیش نویس قرارداد موارد و هزینه پروژه را خدمت آزمایشگاه ارسال می کند.
یکی از کلیدیترین مطالب در پروژه مشاوره استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ و دریافت گواهینامه توانمندی آزمایشگاه از حیث نیروی انسانی است.آزمایشگاهها عمدتا در کمترین تعداد به دو تفر نیرو نیازدارند.یک نفر مدیر فنی آزمایشگاه (که میتواند مدیر آزمایشگاه هم باشد)و یک نفر مدیر کیفی آزمایشگاه.
تجربه نشان داده است که اگر آزمایشگاه دارای نیروی کافی و متعهد باشد پروژه با سرعت و بصورت مطلوب پیش میرود.شاید طی این ۲۴ سال فعالیت تنها دلیلی که در پروژه های مشاوره استانداردISO17025 و یا سایر سیستمهای مدیریت کیفیت باعث طولانی شدن پروژه شده است همین و تنها همین یک دلیل است.یعنی نیروهای آزمایشگاه زمان خالی کافی برای تمرکز و انجام کارهایی که توسط مشاور تعیین میشود ندارند.با توجه به این که این تنهاموردی بوده است که تا بحال درپروژه مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ باعث کندشدن پروژه شده است پس توجه به آن بسیار بسیار ضروری بنظر میرسد.
مراحل دریافت گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ به این صورت است که در هر جلسه مشاور نسبت به آموزش و تکمیل نمونه فرمها بهمراه تیم آزمایشگاه می نماید و موارد در انتهای هر جلسه ،صورتجلسه می شود.سپس آزمایشگاه پس از انجام موارد نسبت به برگزاری جلسه بعد اقدام می نماید.این نکته نشان می دهد که سرعت پیشرفت پروژه کاملا وابسته به آزمایشگاه است.قطعا سرعت پیشرفت کار درآزمایشگاهی که در مسیر دریافت تایید صلاحیت،هر هفته جلسه با تیم مشاور میگذارد نسبت به آزمایشگاهی که هر سه هفته یکبار نسبت به برگزاری جلسات اقدام می نماید سه برابر خواهد بود.
روند کار در جلسات بدین گونه است که ابتدا مستندات طراحی و آموزش داده میشود.سپس کالیبراسیون عمومی و بعد اطمینان از اعتبار نتایج آزمون و اجرای آن و‌سپس ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری و اجرا و سپس ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه و در نهایت ممیزی داخلی مبتنی بر استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش ۲۰۱۷.
در این مرحله نسبت به ثبت نام در سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت یا naci اقدام میشود و هزینه ای هم پرداخت میشود(حدوداد۱۶میلیون تومان)و پس از مدتی هم ارزیابی نهایی انجام میگردد.مرحله بعدی ارسال مدارک ارزیابی توسط سرارزیاب محترم برای کمیته تایید صلاحیت می باشد که عمدتا در هر ماه برگزار میشود.در صورت تایید ارزیابی توسط کمیته در مرکز ملی تایید صلاحیت ،آزمایشگاه برای دریافت گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ توصیه میشود و در سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ، هر ماهه اسامی آزمایشگاههایی که موفق به اخذ گواهینامه ISO 17025 شده اند ذکر میشوند.پس از مدتی هم گواهینامه ISO/IEC17025 آزمایشگاه در سامانه مرکز قرار میگیرد.
اسامی آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون که موفق به دریافت گواهینامه ایزو 17025 در سایت naci قابل دسترس است.
یکی از مهمترین عوامل موفقیت تیم مشاور در این مسیر قطعا تعهد و‌دلسوزی وفروتنی و بروز بودن الزامات مرکز ملی تایید صلاحیت است.ما در شرکت عصر کیفیت مفتخریم که بهترین دوستانمان همان افراد زحمتکشی هستند که در طی پروژه های مشاوره اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025 همراهیشان کرده ایم و خداروشکر که اینچنین افراد متخصص و خوبی را تا بحال تجربه کرده ایم و مثل یک خانواده بزرگ ارزشمند هستیم.در گروه تلگرامی عصرکیفیت میزبان این خانواده هستیم.ISO17025_IATF@
به امید فردای روشن برای ایران جانمان.تشکر فراوان از دکتر آقایی عزیز