بلاگ

ارزیابی صلاحیت کارکنان آزمایشگاه در ISO 17025:2017

راهنمای ایزو 17025
 

HOW TO ASSESS THE COMPETENCE OF STAFF

پیش زمینه:

در ادامه راهنماهای پیاده سازی ISO 17025 در آزمایشگاه :

COOKBOOK  شماره 6 EUROLAB در مورد ارزیابی صلاحیت کارکنان آزمایشگاههای رهنمودهایی دارد:

اکثر الزامات ایزو 17025 [1] در مورد صلاحیت ، در بندهای 5 و 6 استاندارد شرح داده شده است ، بیان الزامات در مورد:

– شرایط احراز شغل و  صلاحیت، کارکنان، و مدراک آنها از جمله الزامات تحصیل ، احراز صلاحیت ها، آموزش ها ، دانش های فنی ، مهارت ها و تجربیات؛

– مسئولیت ها ، اختیارات  و روابط متقابل کلیه پرسنلی که مدیریت، انجام یا تصدیق کار مؤثر بر نتایج فعالیتهای آزمایشگاهی را بر عهده دارند؛

– پرسنل منصوب شده ی مسئول رسیدگی به سیستم مدیریت؛

– پرسنل مکمل؛

– شرح شغل؛

– روش ها و سوابق مربوط به تعیین الزامات صلاحیت ، انتخاب پرسنل ، آموزش پرسنل ، نظارت بر پرسنل ، اختیار پرسنل و پایش صلاحیت پرسنل.

مانند هر ارزیابی انطباق ، ارزیابی صلاحیت باید مطابق مشخصات انجام شود.

مشخصات

 مدیریت آزمایشگاه باید  صلاحیت و اختیار همه افرادی  که  کار با تجهیزات خاص ، انجام آزمون و / یا کالیبراسیون ، توسعه روش ها ، ارزیابی و آنالیز نتایج، تایید تطابق، ارائه نظرات و تفسیرها و امضای گزارش های آزمون و گواهینامه های کالیبراسیون را  برعهده دارند را  تضمین نماید. ابتدا آزمایشگاه باید الزامات لازم را فرموله نماید ، (به عنوان مثال ، در توصیفات شغلی عملکردی یا فردی در سطوح بالاتر) اطلاعاتی در مورد تخصص و تجربه مورد نیاز؛ گواهینامه تحصیلی مورد نیاز جهت احراز ، شایستگی ها و برنامه های آموزشی مورد نیاز؛ دسترسی به پایگاه داده دانش در شبکه ها و موضوعات دیگر (رفتار انسان ، مهارت های زبانی  و …) را قرار دهد.

مثال ها

  در برنامه آموزشی آنچه که مرتبط به آموزش اولیه و برای آموزش های بعدی می باشد،  مفید است.

 برای فعالیت های تکراری اما نه مکرر{هر چند وقت یکبار}:  جهت کاهش برنامه های آموزشی، می  توان از روش های بسیار مفصل آزمون یا کالیبراسیون جهت تصدیق درک خوب روش، قبل از  بکارگیری توسط کارکنان استفاده نمود .

یک سطح آموزشی الزام شده که برای اطمینان از درک خوب آن  ممکن است با روش اجرایی همراه باشد.

 فواصل احراز صلاحیت ، در صورت کاربرد

ارزیابی و احراز صلاحیت

آزمایشگاه باید  با بررسی مناسب بودن تحصیلات ، آموزش ها ، تجربیات و / یا مهارتهای نشان داده شده، تطابق بین شرح شغلی و دانش کارکنان را ارزیابی کند.

 اگر شواهدی در دسترس باشد که نشان دهد شخص تمام معیارها را رعایت می کند ، او شایسته در نظر گرفته می شود . اگر اینگونه نباشد ، اقدامات آموزشی باید انجام شود و برنامه آموزشی باید شامل ارزیابی صلاحیت جدید (اجرای آزمون به همراه ناظر، استفاده از پرسشنامه ها ، مصاحبه ثبت شده ، مقایسات داخلی با مواد مرجع) باشد و شواهد پشتیبان از این  ارزیابی باید ثبت گردد. این شواهد می توانند در جایی که کاربرد دارد شامل موارد زیر باشند:

– مدرک فنی ، گواهینامه ، دانشنامه؛

–  مشارکت در نشریات؛

– سوابق مربوط به  مشارکت در عملیات کالیبراسیون یا آزمون و ارزیابی مشارکت.

– سابقه مشارکت در مقایسات داخلی یا خارجی.

– سابقه  مشارکت در شبکه ها و مشارکت های تحقیقاتی.

– سابقه  مشارکت در استاندارد سازی کار؛

– سوابق ارزیابی خاص.

– برای فعالیتهای غیر مکرر (> 12 ماه) ، سوابق  عملکرد آزمون های “مرجع”

– غیره

استفاده از بانک اطلاعاتی می تواند توانایی آزمایشگاه را برای شناسایی سریع شخص مناسب برای یک کار خاص بهبود بخشد.

بازنگری و بهبودها

مشخصات و مدارک باید با در نظرگرفتن نیازهای فعلی آزمایشگاه و مشتریان خود و همچنین نیازهای آینده به صورت توامان و به طور منظم بازنگری شوند. ممکن است نیاز به ارزیابی مجدد صلاحیت داشته باشد.

 برنامه های آموزش و احراز صلاحیت می تواند خروجی های فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه فنی آزمایشگاه باشد.

بازنگری  فرآیند ارزیابی صلاحیت:

  ممیزی های داخلی برای تصدیق اینکه عملیات همچنان با الزامات سیستم و ISO 17025 مطابقت دارد،  انجام می شود.

نتیجه گیری

  ارزیابی صلاحیت کارکنان باید با مقصود متناسب باشد، یعنی تعیین اینکه آیا کارکنان توانایی ایجاد نتایج معتبر فنی را دارند یا خیر. هرچه مشخصات صلاحیت بهتر تعریف شود ، نشان دادن تحقق این الزامات صلاحیت آسان تر خواهد بود. این مسئولیت آزمایشگاه است که تعادل خوبی بین ارزیابی صلاحیت کارکنان و سایر الزامات کیفیت که در نتیجه آزمون تاثیر دارد، پیدا کند.  برای بهره مندی آزمایشگاهها و مراجعین آنها، ارزیابی و صلاحیت کارکنان باید به طور مداوم بهبود یابد.

مترجم : مهندس پورحکیمی مدیرآزمایشگاه جهان ترمز

CookBook 06 How-to-Assess-Competence-Staff_10-2018

مشاوره اخذ صلاحیت آزمایشگاه

مشاوره دریافت گواهینامه ایزو 17025

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید