بلاگ

تصدیق مجازی کالیبراسیون

برگزاری دوره دو روزه تصدیق کالیبراسیون و تعبین فواصل کالیبراسیون بصورت مجاری در فروردین  ۱۴۰۳

برگزار کننده :صدر أزمای نور 

http://sadrazmayenoor.ir/info.php?a=88 1O

دانلود OIML D10 2022 d010-e22 (1)

درویرایش جدید تعیین فواصل کالیبراسیون به نقش عدم قطعیت هدف اهمیت ویژه ای داده شده است.

مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵

تعیین فواصل کالیبراسیون
اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید