بلاگ

مشاوره iso 17025 در آزمایشگاه دارویی شیراز

مشاوره ایزو 17025

مشاوره رفع عدم انطباقهای ارزیابی iso 17025

مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه

برگزاری دوره های آموزشی زیر در جهت رفع عدم انطباقهای ایزو 17025 و دریافت گواهینامه معتبر اموزشی از QS سوییس.آذر و دی ماه 1402

 • اطمینان از اعتبار نتایج آزمون

 • کالیبراسیون عمومی

 • مبانی و مستند سازی ایزو 17025 ویرایش 2017 ISO 17025:2017

 • سپاس از دکتر بذرریز-دکتر قهرمانی و دکتر آرمیون
 • https://shirindarou.com/#about
 • ردیف نام محصول محصول محور1 آزمون محور2 عنوان آزمون محدوده کاربرد مرجع
  1 عصاره شیرین بیان به شکل پودر و قالب P اندازه گیری رطوبت بند 7-1 ISIRI 2343
  اندازه گیری خاکستر بند 7-2
  اندازه گیری مواد غیر قابل حل در آب گرم بند 7-3
  اندازه گیری مواد غیر قابل حل در آب سرد بند 7-4
  اندازه گیری صمغ و نشاسته بند 7-5
  اندازه گیری گلیسیریزین بند 6-7
  اندازه گیری قند کل بند 7-8
  اندازه گیری pH بند 7-9
  بسته بندی عصاره به شکل پودر بند8-1
  بسته بندی عصاره به شکل قالب بند8-2
  نشانه گذاری بند 9
  P اندازه گیری اسید گلیسیریزیک > % 0.03 ISIRI 6699
  2 عصاره شیرین بیان به شکل مایع P اندازه گیری رطوبت بند 7-1 استاندارد 2343 ISIRI 11539
  اندازه گیری خاکستر بند 7-2 استاندارد 2343
  اندازه گیری مواد غیر قابل حل در آب گرم بند 7-3 استاندارد 2343
  اندازه گیری مواد غیر قابل حل در آب سرد بند7-4 استاندارد 2343
  اندازه گیری صمغ و نشاسته بند 7-5 استاندارد 2343
  اندازه گیری گلیسیریزین بند 6-7 استاندارد 2343
  اندازه گیری قند کل بند 7-8 استاندارد 2343
  اندازه گیری pH بند 7-9 استاندارد 2343
  بسته بندی بند 8
  نشانه گذاری بند9
  P اندازه گیری اسید گلیسیریزیک > % 0.03 ISIRI 6699
اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید