بلاگ

مشاوره ISO 17025:2017 در آزمایشگاه طلوع پردازان خوزستان

پایان موفقیت آمیز مشاوره ایزو 17025 در آزمایشگاه طلوع پردازان خوزستان .آذر ماه 1402

تبریک به کلیه پرسنل بالاخص سرکارخانم دکتر سباتی و تشکر از تیم محترم ارزیابی

مشاوره ISO 17025 و مشاوره تایید صلاحیت آزمایشگاه

مشاوره رفع عدم انطباقهای ایزو ISO 17025

برگزاری دوره اطمینان از اعتبار نتایج آزمون

برگزاری دوره عدم قطعیت اندازه گیری

برگزاری دوره ارزیابی انطباق و ریسک در آزمایشگاه

برگزاری دوره مبانی و مستندسازی ایزو 17025 ویرایش 2017

برگزاری دوره تصدیق و تعیین فواصل کالیبراسیون یا کالیبراسیون عمومی

برگزاری دوره ممیزی داخلی ایزو 17025 ویرایش 2017

شماره تماس : 09125076715 حسین زینل

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید