ریسک در ISO17025:2017

مشاوره اخذ و دریافت گواهینامه ایزو۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران.عصر کیفیت همانطور که مستحضرید در ایزو ۱۷۰۲۵ویرایش ۲۰۱۷ پرداختن به ریسک ها برای موارد همچون زیر الزامی است:(به ترجمه کوک بوک شماره ۱۸یورولب در سایت بنام کتاب راهنمای پیاده سازی ایزو ۱۷۰۲۵ میتوان مراجعه کرد)(Eurolab cookbook18) کلیه فعالیتهای آزمایشگاه از…